DAV PUBLIC SCHOOL

West Patel Nagar, New Delhi-110008

Achievements - Month Wise
» 2022
December
 
» 2020
December
Sports Championship Back to Achievement Page

OPEN DELHI STATE JUDO CHAMPIONSHIP(2017-18)

Under the aegis of ROOTS Sports &Health Welfare


Gold Medal:

Karan(II), Md.Firdosh Hossain(V), Akansha Pal, Dhruv Grover, Vivek(VI), Nitish Khorwal, Kartik Kalra (VII)        

Silver Medal:

Ekamdeep Kaur, Mingma Lamu Sherpa, Ekamdeep Kaur (I)

Tanushree Bej, Akshat Singh Samant (III),  Sandeep Kumar (IV),

Harshit Nayak (V), Akanksha Pal, Priyansh Singh, Aryan Shukla(VI), Umeed Ansari (VII)

Bronze Medal:

Tanmay, Anandita Sachdeva (I) , Kanishka, Saksham, Himaanish Dhamija, Ajay, Vipul, Amit Kumar (II)

Samridh Singh Bohra, Mayank Yadav, Aahan, Bhavishya, Rishabh Rawat, Lakshay Sharma, Mayank Rajpoot, Jatin Ghai (III),

Aditya Singh, Luv Singh,Tanu Sunal, Harsh Negi, Rakshit Pandey, Rahul Attri, Nishant Shrivastava, Abhinav Singh,  Aditya Pal (IV),

Sarthak Bisht, Kristeena M. Biju, Shagun, Harsh Pandey, Aman  Mishra, Akshay Saxena, Palmo Sherpa, Nitin Kumar, Adarsh Mishra (V),

Shagun Pal, Harsh Verma, Jaya, Puneet Verma, Vishal Rawa, Shubham Dubey, Piyusht Verma, Rohit Chaudhary (VI), Naman , Kavya Saini (VII)

Contact Us ↓
 

DAV PUBLIC SCHOOL

West Patel Nagar, Delhi, INDIA,110008
Phone :- 011-25881101,011-25886238
E-Mail :- davpswp@yahoo.in


Like Us on:
     
Location Map ↓